سفر نامه

درخواست حذف این مطلب

یک سفر 10روزه داشتم که خیلی عالی بود تقریبا ک البته انتخاب رشته بدجور زد تو ذوقم

خیلی دپرس شدم

و بعدش سیل تبریک ها و پرسش ها شرو شد ولی دریغ از ذره آی خوشحالی

اون ی ک قبول شدم رو خیلی دوست دارم و علوم پزشکی هست ولی رشتم و دانشکده اش رو اصلا دوست ندارم

ولی جالبه اینجا ی بهم تبریک نگفت حتی

در حالی ک با اینکه تو مسافرت بودم و اومد ب تک تک دوستای کنکوریم تبریک گفتم

این نیز بگذرد