یکم درد و دل کنم؟

درخواست حذف این مطلب

خیلی دلم گرفته الان ک نگا میکنم 20سالمه

نه ب اندازه هم سن سالام تفریح

نه ب چیزی ک میخواستم رسیدم

نه حتی ی رو ک دوسش داشتم الان دارم

دیگه انقد خستم ک نه ب تلاش دوباره میتونم فک کنم

نه میتونم راضی شم برم 4سال رشته ای رو بخونم ک علاقه ای بهش ندارم

خلاصه خیلی خستم خیلی خیلی خیلی

نمیدونم چرا الان اینجام

لابد فردام ک شرو شه علاوه بر اینکه باید برم کلاس رشته ای ک بهش علاقه ندارم

باید برم دوستایی رو ببینم ک از دانشکده پزشکی و دندون خارج میشن یا

بعد من دوسال بعد باید برم ی رشته ی چرت بخونم

یا باید ی ک دوسش داشتم با عشق جدیدش ببینم ک احتمالا ب ریش منم بخنده ک دوسال زدی ا شم اومدی داری ی رشته ی پایین تر از من بخونی

همه اینا مثل ی وزنه 100کیلویی داره رو دلم سنگینی میکنه

جالبه تو این مسیر ایی رو میبینم ک نصف منم تلاش ن ولی الان اوضاع شون بهتر از منه

مثل مث نسیم ک هم ب ی ک دوسش داشت رسید از اردیبهشت هم شرو کرد واس کنکور ریاضی خوند والان1000اوردن

یا دختر ام ک عیدش مسافرت رفت و ماه رمضون مهمونیش رفت الانم ک رشته ای دوست داشت رو تو انسانی قبول میشه

و من با تلاش هزار برابری باید غصه بخورم