کنکور من

درخواست حذف این مطلب
آ ین سوالی ک خوندم سوال فیزیک بود ...وقتی برگه هارو جمع اشک تو چشمام جمع شد
چرا انقد وقت کم اومد
الان کاملا حسی خنثی دارم ب کنکور م
تواناییم بیشتر بود
نگم براتون که کرنومترم گرفتم ازم:(کجای دنیا کرنومتر تقلب میشه؟
هرچه بادا باد...