زندگی رو به زوال

درخواست حذف این مطلب
اینجا خونه ی مجازی شخصی من و دوست دارم همه حس وحالم ثبت کنم که بعد ها وقتی میخونم یاد اون روزام بی افتم
واقعیت بگم به شدت احساس افسردگی میکنم
رفتم و علائمش خوندم همه علائمش دارم مدت هاست خوب نمیخوابم خوب غذا نمیخورم و حال دلم خوب نیست
روز به روز این علائم داره تشدید میشه
منی که اون همه آدم اجتماعی بودم و تو جمع بودن لذت میبردم مدت هاست دارم خودم از همه آدما دور میکنم نه اینکه کاملا ارادی باشه ولی واقعا حوصله ی هیچ ندارم حتی گاهی اوقات خودم
بیکار که میشینیم گریه میکنم بدون هیچ علت خاصی ...
تمایلم به خود کشی هم خیلی زیاده خیلی وقت ها بهش فکر میکنم اون روز به مامانم میگم اگه خودکشی گناه نبود حتما این کار می …
به قول فاطمه احساس تباهی میکنم
خلاصه حال دل من اصلا خوش نیست اصلاااااا
ی زندگی روبه پوچی رو پیش گرفتم که حد نداره
مدت هاست نخندیدم از ته دل
مدت هاست خوشبختی رو حس ن
ببخشید که خیلی منفی بود حال این پست ولی واقعا نیاز به تخلیه ی ذهنم داشتم