مثلا:)

درخواست حذف این مطلب

ب طرز وحشتناکی هفته پیش استرس داشتم

ولی بعد اون شب عید واسترس وحشتناکش اصلا وحشتناک هاااا

ارومم ارومه اروم

هرچه بادا باد

حس خوبی دارم ب کنکورم ...از اون ازموناست که از همه ازمون های ازمایشی بهتر خواهد شد درصدام:)

میگم چی میشد مثلا

یکی بود میگفت غمت نباشه همه جور پشتتم با هر رشته و ی با هر رتبه ای دلت نرزه؟!

نه اینکه وقتی هم یش نشدیم بزاره بره

اندازه ی نخود ک اعتماد ب نفس داشتیم هم له بشه بره وحس بی لیاقتی کنیم:(